Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Parallax efekt jako trend soudobého webdesignu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude pro konkrétní subjekt navrhnout a realizovat webovou prezentaci postavenou na parallax efektu. Za tímto účelem bude nutné nejprve prozkoumat současné trendy webdesignu, které jsou založené na živosti, dynamičnosti a silném grafickém návrhu, a seznámit se s metodami vrstvení a pohybu elementů v prostředí webu. Dále bude nutné provést rešerši vybraných projektů, které využívají parallax efektu a rovněž také analyzovat a vyhodnotit jednotlivé technické prostředky vhodné pro jeho realizaci. Na základě specifikace zadavatele pak budou podle grafického návrhu realizovány webové stránky propagující daný subjekt. V rámci práce by bylo vhodné optimalizovat také kompatibilu s webovými prohlížeči, rychlost načítání stránek a snadnou přístupnout navrženého řešení pro běžné uživatele.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.