Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Parallax efekt jako trend soudobého webdesignu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bude pro konkrétní subjekt navrhnout a realizovat webovou prezentaci postavenou na parallax efektu. Za tímto účelem bude nutné nejprve prozkoumat současné trendy webdesignu, které jsou založené na živosti, dynamičnosti a silném grafickém návrhu, a seznámit se s metodami vrstvení a pohybu elementů v prostředí webu. Dále bude nutné provést rešerši vybraných projektů, které využívají parallax efektu a rovněž také analyzovat a vyhodnotit jednotlivé technické prostředky vhodné pro jeho realizaci. Na základě specifikace zadavatele pak budou podle grafického návrhu realizovány webové stránky propagující daný subjekt. V rámci práce by bylo vhodné optimalizovat také kompatibilu s webovými prohlížeči, rychlost načítání stránek a snadnou přístupnout navrženého řešení pro běžné uživatele.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení