Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh online marketingu pro vybraný podnik
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné marketingové komunikace pro malý podnik Sladko Brno za použití nástrojů internetového marketingu. Bude prováděná analýza vnitřního a vnějšího prostředí a dotazníkové šetření, na základě kterých bude sestavena SWOT analýza, zvolená cílová skupina zákazníků a vhodné komunikační prostředky. V praktické časti bude navržena webová stránka, PPC reklama a budou doporučeny změny propagace na sociálních sítích. V závěru budou kalkulované náklady, související s realizací návrhů.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.