Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Aplikace bankrotních modelů na společnosti zpracovatelského průmyslu v České republice
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Rostislav Bednář
Abstrakt: Diplomová práce se bude zabývat aplikací bankrotní modelů na společnosti zpracovatelského průmyslu v České republice (sekce C podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE). Data budou získána z databáze Orbis. Budou odhadnuty vlastní modely s obdobnými proměnnými jako v již zavedených modelech. Výsledky budou konfrontovány s dostupnými benchmarky. K řešení se využijí vybrané klasifikační metody, jako např. vícerozměrná diskriminační analýza.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-FIM Finance a investiční management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.