Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Významnost zveřejnění ve vybraných oblastech v souladu s IAS/IFRS
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt:
Každý standard IAS resp IFRS přikazuje sestavovatelům účetních závěrek v dané oblastí zveřejňovat velké množství informace v příloze. Relevance těchto informací pro rozhodování se ale velmi liší. V praxi jsou někdy sestavovány indexy míry naplnění informačních potřeb. Na základě průzkumu mezi potenciálními uživateli budou ve vybraných oblastech stanoveny váhy těmto kritérií jako základ pro přípravu modifikovaného indexu, vyhodnocení na konkrétním vzorku vykazujících jednotek.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.