Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Významnost zveřejnění ve vybraných oblastech v souladu s IAS/IFRS
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: Každý standard IAS resp IFRS přikazuje sestavovatelům účetních závěrek v dané oblastí zveřejňovat velké množství informace v příloze. Relevance těchto informací pro rozhodování se ale velmi liší. V praxi jsou někdy sestavovány indexy míry naplnění informačních potřeb. Na základě průzkumu mezi potenciálními uživateli budou ve vybraných oblastech stanoveny váhy těmto kritérií jako základ pro přípravu modifikovaného indexu, vyhodnocení na konkrétním vzorku vykazujících jednotek.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.