Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Chování spotřebitele na trhu s Fair trade produkty
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Martina Skulínková
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je identifikace faktorů, které ovlivňují spotřebitele při koupi Fair trade produktů. Dílčím cíle je zjištění povědomí spotřebitelů Jihomoravského kraje o Fair trade produktech a vytvoření návrhů vhodného způsobu komunikace, které by vedly ke zlepšení současného stavu s Fair trade produkty, především ke zvýšení povědomí veřejnosti a zároveň zvýšení prodejte těchto produktů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení