Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh on-line marketingové strategie pro kavárnu "Fügner Café".
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Guldana Yerengaliyeva
Abstrakt: Bakalářská práce je zameřena na stanovení on-line marketingové strategie pro daný podnik. V řešení problému bych samozřejmě použila analýzu vnitřního i vnějšího prostředí, analýzu stávájící a nové konkurencí, provedení dotazníkového šetření pro zjištění zájmu o kavárnu a vytvoření vhodné internetové propagace dané kavárny na internetovém prostoru, která by zvyšila její návštěvnost, a také bych vymezila USP (unique selling proposition). Hlavním cílem mé práce je navrhnout takovou on-line marketingovou strategie, která by dobře fungovala na základě všech mých analýz a provedené práce s tímto podnikem.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení