Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Chování spotřebitele při nákupu potravin na internetu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Monika Polášková
Abstrakt: Cílem práce je identifikovat faktory, které působí na spotřebitele při nákupu potravin na internetu. Upozornit na odlišnosti spotřebního chování při hodnocení a rozhodování se při nákupu potravin osobně a přes internet. Zjistit strukturu a velikost trhu, preference spotřebitelů, provést vhodnou segmentaci, a určit typického spotřebitele. Na základě těchto poznatků vyvodit doporučení a závěry.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení