Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Systém pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s demografickým vývojem (obsazenoP)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Abstrakt: V práci bude zkoumána udržitelnost důchodového systému v České republice na základě způsobu financování systému sociálního pojištění. Bude uveden vývoj důchodového systému v České republice (I., II., III. pilíř). Dále budou zkoumány dopady zrušení II. pilíře a bude zhodnocena efektivnost III. pilíře důchodového systému. Na základě změn věkové struktury obyvatel s využitím statistické modelace dat budou uvedeny dopady na důchodový systém. Zjištěné skutečnosti budou srovnány s ostatními zeměmi v rámci EU.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.