Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odvody sociálního pojištění ve vazbě na důchodové aspekty (obsazenoE)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
V práci budou vyčísleny odvody sociálního pojištění různých typů poplatníků (zaměstnanci, OSVČ, společníci)ve vazbě na důchodové aspekty. Bude zkoumána disproporce mezi odvody a následně důchody mužů a žen v České republice. Zjištěné skutečnosti platné pro ČR budou srovnány s hodnotami ostatních zemí EU.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.