Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Odvody sociálního pojištění ve vazbě na důchodové aspekty (obsazenoE)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Abstrakt: V práci budou vyčísleny odvody sociálního pojištění různých typů poplatníků (zaměstnanci, OSVČ, společníci)ve vazbě na důchodové aspekty. Bude zkoumána disproporce mezi odvody a následně důchody mužů a žen v České republice. Zjištěné skutečnosti platné pro ČR budou srovnány s hodnotami ostatních zemí EU.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.