Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dopady koncepce účetnictví a zdanění na jednotlivé typy účetních jednotek (obsazeno)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je na základě analýzy a následné komparace úprav účetnictví a zdaňování různých typů účetních jednotek (podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace a státní neziskové organizace) navrhnout doporučení, která by vedla k vyšší srovnatelnosti informací vykazovaných účetními jednotkami (např. označování účtů, obdobná podoba účetních výkazů, sjednocení některých vyhlášek atd.). Dále navrhnou změny ve zdaňování těchto organizací v ČR, se zaměřením převážně na daň z příjmů a DPH. Uvedenou problematiku řešit v souladu s mezinárodními trendy.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.