Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dopady implementace IFRS 9 na finanční aktiva v bankách - OBSAZENO
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Ing. Jana Gláserová
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Dr. Ing. Jana Gláserová
Abstrakt: Práce bude zaměřena na dopady ustanovení IFRS 9 v oblasti finančních aktiv bank. Zejména se bude jednat o pohledávky z poskytnutých úvěrů a novou koncepci očekávané úvěrové ztráty.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení