Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využití AI ve vybraném oboru
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. David Kučera
Abstrakt: Cílem práce je identifikovat možnosti využití AI ve vybraném oboru a zjistit ochotu spotřebitele komunikovat s AI.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení