Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Konsolidovaná účetní závěrka - metoda ekvivalence - OBSAZENO
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Ing. Jana Gláserová
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Dr. Ing. Jana Gláserová
Abstrakt: Práce bude zaměřena na aplikaci metody ekvivalence při sestavení konsolidované účetní závěrky a s tím spojené vykázání nových položek účetní závěrky, kterými jsou podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci a konsolidační rezervní fond.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení