Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zajišťovací účetnictví jako součást IFRS 9 - OBSAZENO
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Ing. Jana Gláserová
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude vycházet z vymezení zajišťovacích nástrojů a zajišťovaných položek. Předmětem zkoumání bude nový koncept, založený na řízení interních rizik.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení