Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zajišťovací účetnictví jako součást IFRS 9 - OBSAZENO
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Ing. Jana Gláserová
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Dr. Ing. Jana Gláserová
Abstrakt: Práce bude vycházet z vymezení zajišťovacích nástrojů a zajišťovaných položek. Předmětem zkoumání bude nový koncept, založený na řízení interních rizik.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení