Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Správanie spotrebiteľa na trhu bezlepkových výrobkov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Nikola Pátková
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať spotrebiteľským správaním na trhu bezlepkových výrobkov. V rámci práce budú stanovené segmenty a na základe dotazníkového šetrenia a hĺbkových rozhovorov určené faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov pri nákupe bezlepkových potravín. Na základe získaných údajov budú ďalej navrhnuté marketingové doporučenia pre subjekty pôsobiace na danom trhu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení