Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude zpracovávat návrhový koncept využití nevyužívaných ploch v areálu TON V Bystřici pod Hostýnem a v Holešově pro pěstování rychlerostoucích dřevin (RRD). V návrhu bude provedeno šetření růstových podmínek, výběr vhodných RRD a zdůvodnění s ohledem na očekávané přírůstky, péči, způsob těžby apod. Součásti návrhového konceptu by mělo být předběžné ekonomické vyhodnocení přínosů pěstování RRD s kalkulací využití vytěžené dřevní hmoty ve spalovacím kotli na biomasu, který je záměrem postavit v závodě Holešov. Energie bude využita na vytápětní provozních objektů na výrobu překližek. V ekonomické rozvaze budou tak propočítány jak náklady na pěstování RRD, tak přínosy ze spalování. Jako doplňující ekonomický kalkul bude řešena možnost využití srážkové vody ze zpevněných ploch na zavlažování pěstovaných rychlerostoucích dřevin.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.