Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
State of topic:
approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary: Práce bude zpracovávat návrhový koncept využití nevyužívaných ploch v areálu TON V Bystřici pod Hostýnem a v Holešově pro pěstování rychlerostoucích dřevin (RRD). V návrhu bude provedeno šetření růstových podmínek, výběr vhodných RRD a zdůvodnění s ohledem na očekávané přírůstky, péči, způsob těžby apod. Součásti návrhového konceptu by mělo být předběžné ekonomické vyhodnocení přínosů pěstování RRD s kalkulací využití vytěžené dřevní hmoty ve spalovacím kotli na biomasu, který je záměrem postavit v závodě Holešov. Energie bude využita na vytápětní provozních objektů na výrobu překližek. V ekonomické rozvaze budou tak propočítány jak náklady na pěstování RRD, tak přínosy ze spalování. Jako doplňující ekonomický kalkul bude řešena možnost využití srážkové vody ze zpevněných ploch na zavlažování pěstovaných rychlerostoucích dřevin.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-FEN Forest Engineering
C-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.