Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Abstrakt:
Student/ka se ve své práci zaměří na problematiku vrcholového sportu v životě konkrétních žáků studujících na střední odborné škole, a to především na aspekty skloubení studia a náročných tréninků vrcholového sportovce. Výzkumné šetření předpokládá kvalitativní design a jako průzkumný nástroj rozhovor se žáky, kteří se věnují vrcholovému sportu a studují (příp. studovali) na SOŠ.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.