Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Chování spotřebitele na trhu bezlaktózových výrobků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Zuzana Hánečková
Abstrakt: Hlavním cílem je určit faktory, které ovlivňují chování spotřebitele při koupi bezlaktózových výrobků. Dílčími cíli bude zejména zhodnocení preferencí a vnímání zákazníků na trhu výrobků bez laktózy, motivace zákazníků při nákupu těchto výrobků a zhodnocení působení místa nákupu těchto výrobků. Následně bude navrhnuto doporučení zejména v oblasti marketingové komunikace a způsobu prodeje pro subjekty působící na trhu bezlaktózových výrobků.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení