Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza vlivů působících na úrokové sazby a objemy poskytnutých úvěrů ČR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Petra Sekničková
Abstrakt: Cílem práce bude analyzovat vlivy, které by mohly působit na úvěry poskytnuté bankami na území České republiky. Budou provedeny dvě analýzy - jedna pro vývoj úrokových sazeb a druhá pro celkové peněžní objemy těchto poskytnutých úvěrů. Pro tyto proměnné budou použita měsíční data ze systému ARAD spravovaného ČNB. V případě rozdílných výsledků budou druhy úvěrů (spotřební, hypoteční,...) rozděleny na jednotlivé kategorie. Kromě změn v úrokových sazbách ČNB bude dále zkoumáno například HDP nebo počty vydaných stavebních povolení a další.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-FIM Finance a investiční management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.