Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vliv různého zrpacování půdy na výnos kukuřice
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Abstrakt: Zpracování půdy je jedním z významných agrotechnických opatření, které ovlivňuje výnos kukuřice na zrno. Cílem práce je vyhodnotit rozdíly při použití klasického zpracování půdy (orba) a minimalizačního způsobu (kypření).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia