Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vliv Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v zemědělství
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Jan Karas
Abstrakt: Cílem práce je zmapovat potenciální dopady Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v zemědělství – v kontextu pracovního trhu a řízení lidských zdrojů. Teoretická část je zaměřena na poznání celé koncepce Průmyslu 4.0, její historii a možné budoucí dopady/přenosy zejména v oblasti zemědělství (analýza přínosů a hrozeb), následující empirická část se věnuje situaci ve vybraných zemědělských podnicích a názorům vedoucích/manažerů zemědělských podniků.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení