Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vliv Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v zemědělství
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Jan Karas
Abstrakt: Cílem práce je zmapovat potenciální dopady Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v zemědělství – v kontextu pracovního trhu a řízení lidských zdrojů. Teoretická část je zaměřena na poznání celé koncepce Průmyslu 4.0, její historii a možné budoucí dopady/přenosy zejména v oblasti zemědělství (analýza přínosů a hrozeb), následující empirická část se věnuje situaci ve vybraných zemědělských podnicích a názorům vedoucích/manažerů zemědělských podniků.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení