Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Sendvičová etapa života učitelů SŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Práce pojednává o nelehké životní situaci učitelů, kdy se musí starat o vlastní potomky i o stárnoucí rodiče. Teoretická část se bude zabývat tímto tématem zejména z hlediska vývojové psychologie, praktická část zmapuje buď prožívání vybraných učitelů nebo jejich strategie zvládání. Dle zúžení tématu student vybere i vhodné metody zpracování práce.

informace
There are no limitations of the topic