Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce pojednává o nelehké životní situaci učitelů, kdy se musí starat o vlastní potomky i o stárnoucí rodiče. Teoretická část se bude zabývat tímto tématem zejména z hlediska vývojové psychologie, praktická část zmapuje buď prožívání vybraných učitelů nebo jejich strategie zvládání. Dle zúžení tématu student vybere i vhodné metody zpracování práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení