Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Představy žáků SŠ o budoucnosti
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Práce se zaměřuje na zmapování představ o budoucím životním směřování žáků středních škol. V teoretické části student pojedná zejména o plánování a utváření vlastního života vycházející z celoživotního procesu učení. Praktická část zmapuje konkrétní plány a představy, možné obavy apod. žáků vybraných středních škol a pokusí se o jejich analýzu a zhodnocení.

There are no limitations of the topic