Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Představy žáků SŠ o budoucnosti
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt: Práce se zaměřuje na zmapování představ o budoucím životním směřování žáků středních škol. V teoretické části student pojedná zejména o plánování a utváření vlastního života vycházející z celoživotního procesu učení. Praktická část zmapuje konkrétní plány a představy, možné obavy apod. žáků vybraných středních škol a pokusí se o jejich analýzu a zhodnocení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení