Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Představy žáků SŠ o budoucnosti
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt: Práce se zaměřuje na zmapování představ o budoucím životním směřování žáků středních škol. V teoretické části student pojedná zejména o plánování a utváření vlastního života vycházející z celoživotního procesu učení. Praktická část zmapuje konkrétní plány a představy, možné obavy apod. žáků vybraných středních škol a pokusí se o jejich analýzu a zhodnocení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení