Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Práce se bude věnovat problematice spolupráce mezi asistentem pedagoga a vyučujícími na střední škole. Teoretická část pojednává o roli a kompetencích asistenta pedagoga. Praktická část bude koncipována jako analýza problému na vybraných středních školách, student sám zvolí vhodnou metodu zjišťování.

informaceThere are no limitations of the topic