Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt: Práce se bude věnovat problematice spolupráce mezi asistentem pedagoga a vyučujícími na střední škole. Teoretická část pojednává o roli a kompetencích asistenta pedagoga. Praktická část bude koncipována jako analýza problému na vybraných středních školách, student sám zvolí vhodnou metodu zjišťování.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení