Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:--
Proposed by: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Summary:
Cílem práce je analýza rozvoje psychosociálních dovedností (týmová spolupráce, komunikační dovednosti, ad.) u žáků prováděného konkrétním učitelem na vybrané střední škole, zpracování teoretických poznatků o možnostech rozvoje žáků a navržení implementace metod rozvoje dovedností do výuky u žáků středních škol.

There are no limitations of the topic