Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je analýza rozvoje psychosociálních dovedností (týmová spolupráce, komunikační dovednosti, ad.) u žáků prováděného konkrétním učitelem na vybrané střední škole, zpracování teoretických poznatků o možnostech rozvoje žáků a navržení implementace metod rozvoje dovedností do výuky u žáků středních škol.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení