Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt: Cílem práce je analýza rozvoje psychosociálních dovedností (týmová spolupráce, komunikační dovednosti, ad.) u žáků prováděného konkrétním učitelem na vybrané střední škole, zpracování teoretických poznatků o možnostech rozvoje žáků a navržení implementace metod rozvoje dovedností do výuky u žáků středních škol.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení