Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt:
Cílem práce je analýza rozvoje psychosociálních dovedností (týmová spolupráce, komunikační dovednosti, ad.) u žáků prováděného konkrétním učitelem na vybrané střední škole, zpracování teoretických poznatků o možnostech rozvoje žáků a navržení implementace metod rozvoje dovedností do výuky u žáků středních škol.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia