Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Těhotenství středoškolaček
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou předčasného těhotenství a mateřství u dívek studujících na středních školách. Teoretická část pojednává komplexně o rizicích těhotenství v adolescenci (nejen zdravotních, ale především psychosociálních dopadech). Praktická část může mít podobu kazuistiky, kde bude kladen důraz zejména na zmapování životní situace a psychosociálních potřeb dané respondentky. Druhou možností je analýza přístupu vybraných SŠ k řešení podobných případů.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení