Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude věnovat problematice spolupráce mezi školním psychologem a vyučujícími na střední škole. Teoretická část pojednává o roli a potřebnosti poměrně nově ustavené pozice školního psychologa, upozorňuje na možné "třecí plochy" v rámci pracovního kolektivu. Praktická část bude koncipována jako analýza problému na vybraných středních školách, student sám zvolí vhodnou metodu zjišťování.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení