Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt: Práce se bude věnovat problematice spolupráce mezi školním psychologem a vyučujícími na střední škole. Teoretická část pojednává o roli a potřebnosti poměrně nově ustavené pozice školního psychologa, upozorňuje na možné "třecí plochy" v rámci pracovního kolektivu. Praktická část bude koncipována jako analýza problému na vybraných středních školách, student sám zvolí vhodnou metodu zjišťování.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia