Summary of topics offered - Department of Social Science (ILE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Summary: Práce se bude věnovat problematice spolupráce mezi školním psychologem a vyučujícími na střední škole. Teoretická část pojednává o roli a potřebnosti poměrně nově ustavené pozice školního psychologa, upozorňuje na možné "třecí plochy" v rámci pracovního kolektivu. Praktická část bude koncipována jako analýza problému na vybraných středních školách, student sám zvolí vhodnou metodu zjišťování.

There are no limitations of the topic