Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:--
Proposed by: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Summary:
Práce pojednává o problematice žáků s handicapem (bude upřesněn studentem) z hlediska vlivu na vrstevnické vztahy. Teoretická část práce je zaměřena na témata jako je handicap a vrstevnické vztahy v adolescenci. V rámci praktické části bude provedeno šetření ve vybraných třídách středních škol se záměrem zmapování postojů a vzájemných vztahů. Na základě dosažených výsledků budou formulována doporučení pro pedagogy.

informace
There are no limitations of the topic