Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt:
Práce pojednává o problematice žáků s handicapem (bude upřesněn studentem) z hlediska vlivu na vrstevnické vztahy. Teoretická část práce je zaměřena na témata jako je handicap a vrstevnické vztahy v adolescenci. V rámci praktické části bude provedeno šetření ve vybraných třídách středních škol se záměrem zmapování postojů a vzájemných vztahů. Na základě dosažených výsledků budou formulována doporučení pro pedagogy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení