Summary of topics offered - Department of Social Science (ILE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Summary: Práce pojednává o problematice žáků s handicapem (bude upřesněn studentem) z hlediska vlivu na vrstevnické vztahy. Teoretická část práce je zaměřena na témata jako je handicap a vrstevnické vztahy v adolescenci. V rámci praktické části bude provedeno šetření ve vybraných třídách středních škol se záměrem zmapování postojů a vzájemných vztahů. Na základě dosažených výsledků budou formulována doporučení pro pedagogy.

There are no limitations of the topic