Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vlastní téma
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Abstrakt: Vlastní téma uchazeče z oborů lesnická fytocenologie, typologie, geobiocenologie, krajinná ekologie, aplikace dendroniky, DPZ a GIS v daných oborech.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa