Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využití statistických metod při zpracování účetních dat podniků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Abstrakt:
Zpracování dat týkajících se účetních uzávěrek firem s využitím vícerozměrných statistických metod (vícerozměrná regresní analýza, shluková analýzy, faktorová analýza ap.)
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EKM2 Ekonometrie II