Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Diversity management
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Abstrakt: BP by měla provést analýzu několika firem/organizací s ohledem na aplikaci diverzity managementu a navrhnout implementaci diversity přístupů při zohlednění specifik daných organizací. Student/ka si může vybrat, zda se zaměří na analýzu a implementaci age, gender, interkulturního managementu, popř. je bude kombinovat. Nutná osobní konzultace před zadáním BP.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.