Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Industry 4.0
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Abstrakt: Student/ka se při zpracování DP zaměří na analýzu demografických trendů, problematiku robotizace a digitalizace a míru jejich implementace ve vybraných firmách. Sběr dat v terénu je nutností. Bude aplikován kvantitativní a kvalitativní přístup. Doporučuje se využít také sekundární data mezinárodních institucí. Před finálním zadáním tématu je nutná osobní konzultace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.