Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Diversity leadership
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Abstrakt: Student/ka si vybere sektor, popř. odvětví, provede analýzu úrovně aplikace leadershipu s ohledem na míru diverzity vybraných organizací. Dále navrhne efektivní implementaci diverzity managementu a vysvětlí roli leadershipu v tomto procesu. K analýze je možno využit i sekundární data z dostupných databází. Před zadáním tématu je nutná osobní konzultace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.