Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Trvale udržitelný rozvoj v oděvním průmyslu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Markéta Ježková
Abstrakt:
Práce je zaměřena na výhodnocení výroby a spotřeby textilu v oděvním průmyslu a identifikaci faktorů úspěchu vybraných oděvních řetězců. Problematika udržitelného rozvoje,faktory rozhodující o úspěchu firem a popsán vývoj fast a slow fashion. Analýza udržitelného rozvoje jednotlivých firem pomocí vybraných indikátorů a jejich rozbor dle významnosti. Navržena doporučení pro firmy podnikající v oděvním průmyslu a popsány návrhy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.