Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Emise skleníkových plynů a ekonomický růst
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Lucie Spurná
Abstrakt: V současné době se mnoho zemí vyznačuje velkým ekonomickým růstem, a to zejména Čína. Technologický pokrok a rozvoj průmyslu hnaný ekonomickým růstem zapříčiňuje znečištění životního prostředí. V České republice se jedná hlavně o Moravskoslezský kraj, který trpí znečištěním ovzduší kvůli průmyslu, který zde prosperuje. Zajímá mě, zda ekonomický růst skutečně způsobí větší množství vypuštěných emisí do ovzduší. Několik ekonomů a ekologů se zajímá o toto téma, má práce by rozšířila databázi studií popisující problém vztahu emisí a ekonomického růstu dané země. Řešení ekologických problémů je velkým zásahem i do financí a to nejen podniků, ale i celé ekonomiky.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-FIM Finance a investiční management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.