Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Struktura spotřebních výdajů domácností ve vybraných zemích EU
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Lucie Machová
Abstrakt: V diplomové práci budou nalezeny rozdíly mezi vybranými státy Evropské unie ve výdajích domácností. Výdaje budou na konečnou spotřebu pro zvolené skupiny statků. Za použití kvantitativních metod budou zjištěny faktory, které mají vliv na strukturu spotřebních výdajů domácností a budou identifikovány hlavní tendence vývoje změn ve struktuře spotřeby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-FIM Finance a investiční management-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.