Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využití sociálních médií pro podporu rozvoje a financování neolympijského sportu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Kamila Pravcová
Abstrakt:
DP se bude zabývat současným rozmachem sociálních médií a jeho využitím v oblasti marketingu sportovních klubů, které nespadají pod olympijské sporty. Hlavním cílem práce bude zjištění, jestli tento rozmach přispívá ke zvýšení povědomí o jejich existenci, k následnému získání nových členů od dětí až po dospělé profesionální hráče, díky čemuž se sportovní klub stane více atraktivním pro nové sponzory a fanoušky. Při zvyšujícím se počtu těchto segmentů roste i velikost finanční odměny pro kluby. Jelikož se jedná o různé zájmové skupiny, využití stejných sociálních médií bude popsáno pro každý segment jednotlivě. Obecné výsledky budou promítnuty na flórbalovém klubu Florbal Židenice, kde bude provedeno dotazníkové šetření ohledně spokojenosti s dosavadním fungováním sociálních médií. Na základě šetření se bude závěrečná práce zabývat doporučeními, jak tyto sociální sítě v rámci sportovního oddílu lépe využívat ve vztahu k odlišným segmentům, aby došlo ke zlepšení sociálního marketingu, které rovněž povede i ke zvýšení financování daného oddílu. Sportovní svazy v ČR získávají finance ze tří zdrojů, a to ze státních zdrojů od MŠMT, kdy je celkový rozpočet stanoven vládou ČR, dále svým marketingem a v neposlední řadě také vlastními stanovami, kterými jsou například licence za hráče, startovné za sezonu apod. Dále jsou tyto finance rozdělovány mezi skupiny sportů a následně jejich svazy. V ČR se sporty dělí do 6 skupin dle různých kritérií, těmi jsou například masová působnost daného sportu, způsob dotace od MŠMT a další. DP se bude vztahovat konkrétně ke skupině číslo tři, která nese název Neolympijské disciplíny s přímou podporou MŠMT. DP se bude zabývat nejen marketingem skrze sociální média, náležitostmi financování neolympijského sportu, ale také jeho komparací s financováním olympijských sportů.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.