Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny. Prvním krokem bude odběr vzorků z živých dubových porostů a z pilařských provozů zpracovávajících dubovou kulatinu na území západní Ukrajiny. Současně budou odebrány vzorky z historických dubových stavebních konstrukcí a bude provedena revize již dříve odebraných vzorků z této lokality. Odebrané vzorky budou následně zpracovány podle standardní dendrochronologické metodiky. Vyhodnocení získaných dat bude provedeno ve speciálních programech (PAST4, WinDendro, ARSTAN, COFECHA, CDendro…). Výsledná dubová standardní chronologie bude, za účelem potvrzení spolehlivosti, korelována s chronologiemi z okolních území v rámci východní a střední Evropy. Současně bude posuzována možná regionalita růstových reakcí na klimatické podmínky daného území jako nástroj pro případné sestavování regionálních chronologií. Na závěr bude provedena analýza počtu bělových letokruhů bělového dřeva, který je nezbytný pro upřesnění dendroarcheolického datování vzorků z daného území.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství