Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny. Prvním krokem bude odběr vzorků z živých dubových porostů a z pilařských provozů zpracovávajících dubovou kulatinu na území západní Ukrajiny. Současně budou odebrány vzorky z historických dubových stavebních konstrukcí a bude provedena revize již dříve odebraných vzorků z této lokality. Odebrané vzorky budou následně zpracovány podle standardní dendrochronologické metodiky. Vyhodnocení získaných dat bude provedeno ve speciálních programech (PAST4, WinDendro, ARSTAN, COFECHA, CDendro…). Výsledná dubová standardní chronologie bude, za účelem potvrzení spolehlivosti, korelována s chronologiemi z okolních území v rámci východní a střední Evropy. Současně bude posuzována možná regionalita růstových reakcí na klimatické podmínky daného území jako nástroj pro případné sestavování regionálních chronologií. Na závěr bude provedena analýza počtu bělových letokruhů bělového dřeva, který je nezbytný pro upřesnění dendroarcheolického datování vzorků z daného území.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství